Trang web của Thợ Giúp Việc coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của Quý khách. Thông tin của Quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn bởi chính sách bảo mật thông tin của Thợ Giúp Việc. Sau khi Quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, Quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thợ Giúp Việc thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích phục vụ cho việc chăm sóc sau khi mua hàng, sử dụng dịch vụ sửa chữa của chúng tôi cũng như để trao đổi thông tin khi cần thiết.

Thợ Giúp Việc sẽ tiến hành thu nhập thông tin của Khách hàng bằng cách cách thức như thông qua giao dịch mua hàng, tham gia chương trình khuyến mại, bình luận, đánh giá, đăng kí tài khoản website,…

Thợ Giúp Việc cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Đồng thời, không chỉ thông tin cá nhân đặc biệt những thông tin liên quan đến thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM nội địa, Visa, Master người mua cũng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ của người mua sau khi thanh toán, mà thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết. Nên tuyệt đối bảo mật thông tin thẻ cho khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin này nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại thogiupviec.com. Chính sách này áp dụng cho tất cả các Khách hàng sử dụng dịch vụ của thogiupviec.com.

Cụ thể:

 • Thông tin cá nhân: Họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh, giới tính,…
 • Thông tin thiết bị: Địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt web, …
 • Thông tin sử dụng dịch vụ: Lịch sử sửa chữa, thiết bị đã sửa chữa,…

Mục đích sử dụng thông tin:

 • Cung cấp dịch vụ sửa chữa cho Khách hàng.
 • Liên hệ với Khách hàng để xác nhận thông tin và tư vấn dịch vụ.
 • Gửi thông tin khuyến mãi và tin tức về dịch vụ của thogiupviec.com.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của Khách hàng.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những thông tin do Khách hàng cung cấp hoặc Thợ Giúp Việc thu thập được trong quá trình phục vụ Khách hàng sẽ được khai thác với các mục đích sau đây:

 • Xác nhận đơn hàng hoặc xác nhận tình trạng đăng ký Khách hàng;
 • Xác nhận tình trạng dịch vụ đang cung cấp cho Khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin cũng như truyền thông giữa Khách hàng và Website;
 • Chăm sóc Khách hàng;
 • Xác định số lượng khách hàng truy cập vào website của Thợ Giúp Việc;
 • Thông báo cho Khách hàng qua địa chỉ gmail/email, thogiupviec@gmail.com để Khách hàng biết những thay đổi trên website của chúng tôi;
 • Những quy định khác có liên quan đến pháp luật.

III. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI THỢ GIÚP VIỆC

Thợ Giúp Việc cam kết tất cả dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi có được sẽ không bao bán, chia sẻ hoặc sử dụng với mục đích khác ngoài những điều mà chúng tôi đã liệt kê.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chính vì vậy, thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ những người đủ quyền mới có thể tiếp cận được thông tin của bạn.

IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHIA SẺ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ 3

Các thông tin cá nhân mà Khách hàng đã đăng ký trên Website của chúng tôi có thể được chia sẻ cho bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

 • Những Nhà cung cấp do Thợ Giúp Việc thuê để cung cấp một số dịch vụ như gửi thư đến cho Khách hàng
 • Nếu Khách hàng đồng ý chia sẻ những thông tin cá nhân này
 • Nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này.
 • Nếu thông tin cá nhân của Khách hàng do đơn vị tiếp thị thu thập thì sẽ được cung cấp cho đơn vị tiếp thị này với mục đích nghiên cứu & tiếp thị.

V. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Thợ Giúp Việc thực hiện việc này.

VI. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT GIAO DỊCH TRONG THANH TOÁN CỦA THỢ GIÚP VIỆC ÁP DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cung cấp tiện ích lưu giữ token – tức là chỉ lưu chuỗi đã được Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa cho Thợ Giúp Việc. Chúng tôi không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ Khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

 • Nếu Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết
 • Nếu Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của Khách hàng không lưu trên hệ thống của FREEDOO mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Các thông tin về thẻ Ngân hàng của Quý khách sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối. Đồng thời, Quý khách vui lòng không cung cấp những thông tin không cần thiết với Thợ Giúp Việc.

Thợ Giúp Việc có hệ thống thiết bị bảo mật bằng các chính sách, quy trình theo tiêu chuẩn bảo mật ISO27001 với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (d-dos) và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.

Hệ thống nội bộ giữa các modules sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Với những quy định rõ ràng liên quan đến vấn đề bảo mật được liệt kê ở trên, Thợ Giúp Việc cam kết đảm bảo tất cả thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.